Aanleg voortuin

Aanleg voortuin in Exmorra

In overleg met de klant hebben we samen een ontwerptekening gemaakt voor de nieuwe voortuin. Eerst hebben we oude beplanting en boomstronken uitgespit. Ook moest er kleigrond afgegraven worden om het tuinieren in de toekomst plezieriger te maken. Daarna kon de bestrating aangelegd worden en ook hebben we opsluitbanden geplaatst rondom het gazon zodat het gras niet onder de haag en boomvakken kan groeien welke in het najaar gepland zullen worden. Wel kon het gazon al aangelegd worden met graszoden.